UGDYMO UŽDAVINIAI

TURINYS

ĮVADAS……………………………………………………………………………………3 1. UGDYMO UŽDAVINIAI IR JŲ KLASIFIKACIJOS…………………………………….4
1.1. Ugdymo uždavinių samprata ir klasifikavimas……………………….……………………4
1.2. U