kulturos istorija

MESOPOTAMIJA
Ankstyviausioji upės slėnių civilizacija atsirado šumerų dėka. Ji suklestėjo derlingoje lygumoje tarp dviejų upių – Tigro ir Eufrato. Graikai tą kraštą pavadino Mesopotamija, t.y teritorija tarp šių upių.
Šumerai vieni pirmųjų senovės pasaulyje pradėjo statyti miestus, sukūrė raštą, v

A. Maceina: Egzistencijos vertė

TURINYS

TURINYS…………………………………………………………………………..2
I APIE AUTORIŲ…………………………………………………………………..3
II EGZISTENCIJOS VERTĖ……………………………………………………….6
III INTERPRETACIJA………………………………………………………………3
IV VIZIJA……………………………………………………………………………13
NAUDOTA LITERATŪRA…………………………………………………………14