• ...pasiules laipsniškos ir letos kolektyvizacijos plana, nuteisiamas mirties bausme). Išsižadejusi ... lietuviu kultura. Tai buvo idejiniu ir moraliniu kompromisu kultura, kur .../ ir aš nenoriu matyt / nulaužto kuno liemens". Žmogaus išnykimas, metafiziškai ...

×
×