autoriu spera

Kristijono Donelaičio poemos “Metai” ištraukos analizė
Nė vienas grožinės
literatūros kūrinys negali prilygti unikaliajam K. Donelaičio kūriniui
“Metai”-
himnui lietuviškam žodžiui, gimtajai gamtai, lietuvybės skleidėjams
nutautėjusiame krašte. Tai lyg pirmasis negandų vėjuose išaugęs ir įleidę

Pedagogikos špera

Pedagogikos istorijos objektas.Objektas tai ką tyria šis mokslas. Pedagogikos istorijos objektas yra pedagoginė mintis ir ugdymo teorijos. Mokslas atsirado vėliau, buvo pirmiausia pavienės idėjos. Pedagogikos istorija nagrinėja įvairias ugdymo teorijas, vystymąsi, jų klaidą. Pedagogikos istorijos ob

Gedimino laikų dvasinė kultūra

XIIIa. I pusėje susikūrusi Lietuvos valstybė – Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (toliau LDK) – XIVa. Pradžioje įžengė į kokybiškai naują etapą. Išsiplėtė jos teritorija, nusistojo didžiojo kunigaikščio valdžia, reziduojanti nuolatine sostine tapusiame Vilniuje. Valdant didžiajam kunigaikščiui Gedimi

Žalingi įpročiai

TURINYS ĮVADAS 2 1.Žalingų įpročių samprata 3 2.Alkoholio vartojimas 4 4.Rūkymas 10 IŠVADOS 12 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 13 ĮVADAS Temos aptarimas. Šiuolaikiniame pasaulyje žalingi įpročiai tampa viena didžiausių problemų; be to, asmenų, turinčių šiuos įpročius, amžius jaunėja: vis dažniau pastebima, kad jaunimą veikia žalingi įpročiai. Dabar mažiau yra ne tų, kurie vartoja alkoholį ar rūko, … Read more Žalingi įpročiai