Senovės civilizacijos

ĮVADAS Į SENOVĖS CIVILIZACIJŲ ISTORIJĄ

Istoriją neretai įprasta laikyti datų ir įvykių, ypač karų, nesibaigiančia virtine. Tokia ji dažnam tik kvaršina galvą ir palieka blogus prisiminimus. Prasmingesnė yra istorija kaip sintezė, kuri tiria bendrą žmonijos gyvenimo vyksmą, jo evoliuciją ir pagal

Senovės civilizacijos

ISTORIJOS MOKSLAS
Istorijos šaltiniai.
Vienas pagrindinių dalykų istorikui, tyrinėjančiam praeities įvykius, yra šaltiniai. Istorijos šaltiniais paprastai vadinami visi objektai, kaip nors susi¬ję su žmonių veikla, viskas, kas gali liudyti apie žmonijos praeitį ir patirtį. Praeities liekanos tam

senovės civilizacijos

SENUJU RYTŲ CIVILIZACIJŲ BRUOŽAI
Koliokviumo temos:
1) Civilizacijos samprata
2) Artimieji rytai- pirmųjų žmonių civilizacijos lopšys
3) Artimųjų Rytų gyventojų ūkinė veikla
4) Rašto atsiradimas ir raida
5) Artimųjų Rytų civilizacijų įrašų tipai
6) Miestų atsiradimas ir vaidmuo AR civilizac

estetika

1. Įvadas
1.1 Estetikos objektas
Estetikos ir meno filosofijos objektai niekuomet nebuvo griežtai apibrėžti. Įvairiose civilizacijose, budimui atviri, priklausomi nuo žmonių požiūrio į juos supantį pasaulį, estetinius ir meno riškinius, jie pastebimai keitėsi. Jau Baumgarteno veikaluose išryškėjo