Aktyviųjų mokymosi metodų panaudojimas kūno kultūros pamokose pradinėje mokykloje

TURINYS

ĮVADAS ………………………………………………………………………………. 3
1. AKTYVIŲJŲ MOKYMOSI METODŲ SAMPRATA ……………………………….. 5
1.1. Aktyviųjų mokymosi samprata ir esmė …………………………………………….… 5
1.2. Mokymosi metodų įvairovė …………………………..

Maitinimo paslaugų rinka Utenos mieste

Įvadas Kiekviena tauta turi istoriškai susiklosčiusias gyvenimo būdo tradicijas, papročius. Tai pasakytina ir apie maitinimosi kultūra, valgio gaminimą. Lietuvoje, kaip ir kituose kraštuose, maitinimosi įpročiai bėgant amžiams kito, didelę įtaką jiems darė šalies ūkininkavimo pažanga XIX ir XX amžiais (Jonikienė, Zakarevičius, 2005). Maitinimo verslas – viena iš greičiausiai kintančių svetingumo sektoriaus sričių. Maitinimo įmonė vienu metu derina … Read more Maitinimo paslaugų rinka Utenos mieste

Renesansas

1. Renesansas I t a l i j o j e  ir jo periodizacija. F. Petrarca – pirmasis renesansinės asmenybės tipas. Lyrika. Naujas meilės traktavimas. Lauros paveikslas. Soneto žanras.2. G. Boccaccio (Dž. Bokačas) ir jo “Dekameronas”. Žanras, kompozicija, siužeto šaltiniai, adresatas. Ryšys su miestiečių literatūra. Renesanso novelės bruožai.3. G. Boccaccio “Dekamerono” problematika, herojus, humanistinės idėjos. … Read more Renesansas

argumentuotas tekstas

Argumentuotas tekstas

NPP: Valstybę valdyti padeda visuomeninė nuomonė, kurią įvairiais amžiais reprezentavo skirtingi socialiniai institutai: anksčiau visuomeninę nuomonę reikšdavo aristokratai, karaliai, bažnyčia, vėliau trečiasis luomas buržua, o dabar visuomeninę nuomonę išreiškia spauda, ben