Bendroji chirurgija

BENDROJI CHIRURGIJA

Chirurgijos vystymosi istorija.
Chirurgija rankų darbas (cheir (ranka) + ergon (darbas)).
Priešistorinė chirurgija.
Daugelyje pasaulio senovės tautų gydymo menas buvo susietas su religiniais veiksmais. Indai, arabai, egiptiečiai, graikai manė, kad menas gydyti tai Dievo

Du požiūriai į homoseksualizmą – mokslo ir krikščioniškosios moralės

TURINYS

I. ĮVADAS………………………………………………………………………………………….3
II.DĖSTOMOJI DALIS
1. ANKSTYVASIS HOMOSEKSUALIZMAS………………………………………………….4
1.1. HOMOSEKSUALIZMAS. KAS TAI? ……………………………………………………………………4
1.2. SENOVĖS GRAIKIJA…………………………………