Vyduramziai

BIZANTIJA

Rytų Romos imperija po tautų kraustymosi
395 m. Romos imperija suskilo į dvi dalis: Vakarų Romos imperiją ir Rytų Romos imperiją. Rytų Romos imperija apėmė Balkanų, Mažosios Azijos pusiasalius, Siriją ir Egiptą. Ši galinga šalis dar buvo vadinama Bizantija. Tas pavadinimas kilo iš B

Prancūzija

Turinys

1 Geografinė padėtis……………………………………………………………………………………………………..3
2 Klimatas……………………………………………………………………………………………………………………3
3 Nau

Darbo su vaikais delinkventais ypatumai

TURINYS
1.ĮVADAS……………………………………………………………………3 psl.
2.PAGRINDINĖS SĄVOKOS………………………………………….5 psl.
3DELIKVENTINO ELGESIO FORMAVIMĄSIS…………………8 psl.
4.PRIEŽASTYS SKATINANČIOS DELIKVENTIŠKO ELGESIO FORMAVIMĄSI…………………………………………………………11 psl.

Teises istorijos konspektas

1. PIRMOSIOS VALSTYBĖS TIGRO IR EUFRATO UPIŲ BASEINE (MESOPOTAMIJOJE). BABILONO VALSTYBĖS IŠKILIMAS
Valstybės atsiradimas. Jau IV a.pr.Kr. tarp Tigro ir Eufrato upių – Tarpupyje (Mesopotamijoje) pradėjo vystytis žemdirbystė. Pirmosios gyvenvietės čia atsirado IV pabaigoje – III a. pradžioje pr.Kr.

Lingvistika

6 KALBOTYRA ROMOS LAIKAIS
Romėnai daugelį dalykų (mene, literatūroje…)perėmė iš graikų, tą galima pasakyti ir apie kalbotyrą. Graikų dėka atsiranda ir graik. kūrinių lotyniški vertimai (“Odisėja”). Romai užkariavus Graikiją, graikų kalba labai greitai įsisavinama, išplinta dvikalbystė. Greitai atsi