kelias į sėkmę

TURINYS

ĮVADAS 3
1. ĮVAIZDIS IR JO KŪRIMAS 4
2. BENDRAVIMAS 5
2.1. Bendravimas ir savigarba 5
2.2. Kaip reikia klausytis 5
2.3. Netiesioginiai konflikto sprendimo būdai 7
2.4. Darbiniai telefono pokalbiai 8
3. IŠVAIZDA 9
3.1. Laikysena 9
3.2. Kūno priežiūra 10
3.3. Darbo drabužiai 10
I

Aktyviųjų mokymosi metodų panaudojimas kūno kultūros pamokose pradinėje mokykloje

TURINYS

ĮVADAS ………………………………………………………………………………. 3
1. AKTYVIŲJŲ MOKYMOSI METODŲ SAMPRATA ……………………………….. 5
1.1. Aktyviųjų mokymosi samprata ir esmė …………………………………………….… 5
1.2. Mokymosi metodų įvairovė …………………………..

Sėkmės svertai versle

TURINYS

ANOTACIJA……………………………………………………………………………………………………………. 2 psl.
TURINYS…………………………………………………………………………………………………………………. 3 psl.