Etiketas

Kalbos etiketas

Net ir labai gerai etiketo dalykus išmanantiems žmonėms svarbu nedaryti kalbos klaidų, o jų pasitaiko tiek prašant, tiek dėkojant.
Įsidėmėtina, kad prašom niekada nevartojamas įterptiniu žodžiu, jis visada eina prieš bendratį: turi būti ne sėskite, prašau; užeikite, prašom o pra

Anglijos etiketas

Turinys
ŠALIS 2
POLITIKA IR VALDŽIA 4
BERDRAVIMO BŪDAI 5
INDIVIDUALI ERDVĖ 6
DOVANOS 7
VERSLO ETIKETAS 8
APRANGA 10
NAUDOTA LITERATŪRA 11

Šalis

Įvairūs faktai apie Didžiąją Britaniją

Anglija – Didžiosios Britanijos didžiausioji sudėtinė dalis (dažnai tuo vardu vadinama visa D. Brit

Etiketas versle

1. ĮVADAS

Kiekvienas žmogus turi elgtis nepriekaištingai, kad kiti ji gerbtų, nelaikytų jį neišauklėtu ir netgi vulgariu. Versle etiketas yra nepaprastai svarbus. Kas gi bendraus su verslininku, kurio elgesys ir išvaizda nekelia jokio pasitikėjimo. Dauguma verslininkų yra įsitikinę,

Bendravimo ypatumai Egipte

Bendravimo ypatumai Egipte Asmeniniai kontaktai ir apranga Labai svarbu palaikyti asmeninius kontaktus su Egipto partneriais, nes jiems nėra nieko svarbiau už žmonių tarpusavio bendravimą. O verslą Egipte vykdo tik su “draugais”. Derybos ir malonus bei įdomus pokalbis jų metu yra svarbiau nei galutinis pačių derybų rezultatas. Sprendžiant svarbius klausimus pagrindinį vaidmenį atlieka asmeniniai santykiai ir … Read more Bendravimo ypatumai Egipte

kultūra

TURINYS

ĮVADAS 4
1. LAIDOJIMO RITUALŲ SAKRALINĖS, ISTORINĖS IŠTAKOS IR JŲ RAIDA 6
1.1.Laidojimo apeigų religinė prigimtis 6
1.2. Laidojimo papročiai Lietuvos istorinėse žemėse 6
2. LAIDOJIMO APEIGŲ ORGANIZAVIMAS PRIVAČIOJE IR VIEŠOJE ERDVĖSE 8
2. 1.Paslaugos struktūr