• ...). Pagrindinis teisinės valstybės K.onstitucinė (valstybinė) teisė... periodiškai skelbia teismų praktikos, nagrinėjant konkrečių kategorijų ...pavaldžių struktūrmių padalinių vadovų ataskaitas ir nagnneja kitus... tik tas santuokas, kunos bažnytme tvarka sudarytos...

×
×