mokiniu vertinimas

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………………………………………….. 3
1. VERTINIMO KAIP UGDYMO PROCESO SUDEDAMOSIOS DALIES…………
TEORINIAI PAGRINDAI…………………………………………………………… 5
1.1 VERTINIMO SAMPRATA…………………………………………………………. 5
1.2 REKOMENDACIJOS VERTINANTIEMS MOKYTOJAMS……………………. 10
2. MO

Ugdymo rezultatų kriterijai ir vertinimas

Turinys

I. Įvadas………………………………………………………2 p.

II. Vertinimas testais………………………………………….3 p.

III. Mokyklose naudojamų standartinių testų tipai:……………4 p.

III.1. Gabumų testai…………………………………………….. 4 p.

III.2. Mokymosi rezultatų testai………………………………….4-5 p.

IV. Neformalus ir formalus vertinim

Darbo su vaikais delinkventais ypatumai

TURINYS
1.ĮVADAS……………………………………………………………………3 psl.
2.PAGRINDINĖS SĄVOKOS………………………………………….5 psl.
3DELIKVENTINO ELGESIO FORMAVIMĄSIS…………………8 psl.
4.PRIEŽASTYS SKATINANČIOS DELIKVENTIŠKO ELGESIO FORMAVIMĄSI…………………………………………………………11 psl.

Pedagokika nuo a iki z

1. UGDYMO SAMPRATA. PAGRĮSKITE TEIGINĮ, KAD UGDYNMAS DAUGIAMATIS TEIGINYS.

Ugdymas – fizinių, psichinių žmogaus galių vystymasis, plėtros procesas, kuriuo metu ugdytinis bendraudamas su mokytoju įgyja fundamentalių žinių, informacijos, mokosi kultūros, elgesio normų, prisitaiko prie aplinkos sąly

Pagonybė

Ar grįšime į pagonybę? Neseniai kai kurių partijų Seimo nariai nusprendė atkreipti į save visuomenės dėmesį ir paskelbti pagonybę tradicine Lietuvoje religija. Šis gudrus sumanymas patiko ne tik primityviai politikuojantiems partiečiams, bet ir daugeliui religines šaknis praradusių piliečių, nebe

Didaktika

Didaktika
Pradinė mokykla ,jos bruožai.
Pradinė mokykla švietimo sistemoje yra pradinė( pirmoji) grandis.Švietimo įstatymo pakeitimo įstatyme sakoma, kad pradinio ugdymo paskirtis yra suteikti
Asmeniui * dorinės ( sąžiningumas, pasisveikinimas, tvarkingumas) ir* socialinės brandos pradmenys,* ku