Augalu fiziologija

I blokas
6. Kokios sėklos stratifikuojamos ir kokios skarifikuojamos. Kodėl?

Sėklavaisinių ir kaulavaisinių vaizmedžių, bei kai kurių sumedėjusių miško augalų sėklų nedaigumo laikotarpis yra ilgesnis nei keletas mėnesių. Šios sėklos nėra iki galo suformavusios gemalo, nesukaup

Optimaliu darbo salygu sudarymas

TURINYS
ĮŽANGA 4
1. DARBO SĄLYGAS ĮTAKOJANTYS VEIKSNIAI 5
2. SANITARINĖS HIGIENINĖS DARBO SĄLYGOS 7
2.1 Patalpų mikroklimatas 7
2.2 Būsto ekologija, cheminiai veiksniai 7
2.3 Virpesiai 11
2.4 Apšvietimas 12
2.5 Triukšmas 13
2.6 Darbo patalpų apšildymas 15
2.7 Šviežio oro privalumai ir jo a

Būties teorija

BŪTIES TEORIJA

2.1. Įvadas

Būtį suprantame kaip visumą dalykų, į kuriuos nukreiptas filosofinis mąstymas, o visa filosofija iš esmės yra būties teorija. Joje reiškiasi kryptys, atmainos, išskiriami dalykai ir t. t. Tačiau filosofai sąvokai būtis suteikia lyg ir siauresnę prasmę, nes dažniaus