TEMPERAMENTO ĮTAKA BENDRAVIMUI IR VEIKLAI

ĮVADAS Žodis psichologija yra kilęs iš dviejų graikų kalbos žodžių : psyche – siela ir logos – mokslas. Taigi, psicholigija lietuviškai – “sielos mokslas”. Tačiau pavadinimo vertimas nėra pakankamai apibrėžtas mokslui. Psichologija yra mokslas apie psichikos reiškinius, jų dėsnius ir mechanizmus. Kad ir koks bebūtų mokslas, visuomet jis reiškia žinių sistemą apie tam tikrą sritį. … Read more TEMPERAMENTO ĮTAKA BENDRAVIMUI IR VEIKLAI

Laisvės problema filosofijoje

Turinys

Įvadas………………………………………………………………..……….……….3

1. Laisvės samprata …………………………………….………………………4
1.1. Laisvės subjektas …………………………………..………………….4
1.2. Laisvės objektas …………………..…………………………….……..6
2. Laisvės vykdymas …………………………………………………..…….6
2.1. Laisvės