Raiškus skaitymas.teksto analizavimas ir interpretavimas

Raiškusis skaitymas. Teksto analizavimas ir interpretavimas Temos aktualumas. Pedagogai ir psichologai sutinka su ta mintimi, jog skaitymas yra labai sudėtingas procesas. Vieni jį apibūdina kaip sudėtingą psichofiziologinį procesą, kuriame dalyvauja kalbinės motorikos, kalbinės klausos ir regėjimo analizatoriai (J. Ambrukaitis (2000) Mokėti skaityti – tai iš tiesų nuostabu. „Skaitymas – tai šventa minties ir klausos santuoka“. … Read more Raiškus skaitymas.teksto analizavimas ir interpretavimas

Veikėjų charakterių vaizdavimo būdai Jurgos Ivanauskaitės romane „Miegančių drugelių tvirtovė‘‘

Anotacija

Šiame darbe bus nagrinėjamas Jurgos Ivanauskaitės romanas „Miegančių drugelių tvirtovė‘‘. Bus aiškinamasi, kokiais būdais įmanoma sukurti veikėjo paveikslą ir kokiais būdais būtent šiame romane yra kuriami veikėjų charakteriai, kuo tie charakteriai bei jų vaizdav

Pirmieji mėnesiai po vaiko gimimo: kas pasikeičia šeimoje?

Pirmojo vaiko gimimas – didelis sukrėtimas kiekvienai porai. Šis įvykis neišvengiamai pakeičia gyvenimą, komplikuoja santykius ir tampa sunkiu išbandymu, nes natūraliai suirus senajai šeimos sistemai, reikia kurti naują.

Kuno kalba

TURINYS

ĮVADAS 3
1. Kūno kalbos samprata 4
2. Gestų kilmė 5
3. Kūno kalbos falsifikavimas 5
4. Svarbiausi kūno gestai 6
4.1 Veido lytėjimas rankomis 6
4.2. Rankų barjerai ir plaštakų gestai 8
4.3. Kojų barjerai 11
5. Kaip išmokti kūno kalbą 13
IŠVADOS 15
CITUOTA IR NAUDOTA LI

FORMULINIAI KEIKSMAI IR BLOGO LINKĖJIMAI SU MITOLOGINIŲ PERSONAŽŲ PAVADINIMAIS

Turinys

Įvadas………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1. Mitinės būtybės (dievai ir deivės)…………………………………………………………..…..5
1.1 Velnias………………………………………..………………………………………5
1.2 Perkūna

moterys ir vyrai

Šiuolaikinės visuomenės dvasinė transformacija ir problemos
Liuda Neringa Čižinauskienė
Alytaus kolegija, Vadybos fakultetas
Administravimo katedros lektorė
Mokslinių interesų sritys:moderni kultūra ir vertybės, moderni ugdymo filosofija
El. paštas: liuda.cizinauskiene@akolegija.lt

Straips