Laisvės problema filosofijoje

Turinys

Įvadas………………………………………………………………..……….……….3

1. Laisvės samprata …………………………………….………………………4
1.1. Laisvės subjektas …………………………………..………………….4
1.2. Laisvės objektas …………………..…………………………….……..6
2. Laisvės vykdymas …………………………………………………..…….6
2.1. Laisvės

ANTIKA IR SENETIKA

ANTIKA IR SENETIKA
Seneka neprilygsta didiesiems antikos mąstytojams. Pa¬ tys didžiausi — Heraklitas, Demokritas, Platonas, Aristote¬ lis,— orientavęsi į kosminės esamybės refleksijas, esmingai skiriasi net pačia minties sklaida. Jų džiaugsmingas bekliū- tės proto galių plėtotės jautimas kaip būt

FILOSOFIJA, MENAS IR GROŽIS

Filosofija
FILOSOFIJA, MENAS IR GROŽIS
Referatas

TURINYS
1. Įvadas 3
2. Grožio problema 4
3. Koks turėtų būti mūsų santykis su grožiu? 5
4. Kas blogiau žmonių giminei – netekti akies ar ausies? 6
5. Meno autonomiškumas 6
6. Skonis 7
7. Mėgdžioti ar kurti iš naujo? 8
8. Menas pad