Civiline sauga

Civilinė sauga

Civilinės saugos esmė

Civilinė sauga – civilinė krašto apsaugos funkcija, apimanti valstybės institucijų, vietos savivaldos vykdomųjų institucijų, visų ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų bei gyventojų pasirengimą ekstremaliai situacijai ir veiksmus jai susidarius,

Sveikatos ugdymas

Sveikatos ugdymo kurso tikslai, reikšmė ir turinys.Integruotas sveikatos ugdymo kursas. Sveikatos ugdymo modelis.
Universalioji sveikatįos ugdymo programa – viena iš sociokultūrinių programų, turinčių padėti parengti žmogų visaverčiam gyvenimui, išugdyti asmens vertybines nuostatas ir įgūdžius. Šio

INFEKCINIZŲ LIGŲ YPATUMAI

INFEKCINIŲ LIGŲ YPATUMAI
Infekcinėms ligoms būdinga:
• gyvi sukėlėjai
• plitimas pagal tam tikrus epidemiologijos dėsnius
• specifinis perdavimo mechanizmas
• cikliška eiga
• imunitetas
Infekcijos šaltinis. Nuo kitų ligų infekcinės ligos skiriasi tuo, kad jas suke¬lia gyvi sukėlėjai – mikroor

Paruoštukė

22. Skausmas yra jutimas, kuri sukelia audiniu ir organu pazeidimas. S g.b. lab gresminga ekstremali organizmo bukle, kai atsiranda sunkus (skausmo sindromas) ar net gyvybei pavojingi (skausmo sokas) refleksiniai vidaus organu sutrikimai. Ne visi audiniai yra vienodai jautrus skausmui. S-mui kaip fi

vidaus ligos

Ligonio nusiskundimai, jų rūšys, apibūdinimas.

Susipažinę su pacientu, pirmiausiai klausiame – “Kuo Jūs skundžiatės?”
Nusiskundimai gali būti trijų tipų:
· Skausmas.
· Funkciniai nusiskundimai.
· Morfologiniai nusiskundimai.
Esant skausmui, būtina nustatyti:
ü Lokalizaciją.
ü Iradiaciją

civilinė sauga

Ekstremali situacija- tai padėtis kai dėl ginkluotų konfliktų, technologinių procesų ar gamtos veiksnių kyla didelė grėsmė žmonių sveikatai, gyvybei, sutrikdoma ekonominė veikla arba ištinka ekologinė nelaimė. LV yra nustačiusi svarbiausias galimų ekstremalių situacijų priežastis:1.pramonės įmonėse,

menstruacijos

MENSTRUACIJOS

Nepaisant dažno lakstymo į tualetą su rankinuku po pažastimi bei vieno kito begėdiško spuogo ant kaktos, kiekvieną mėnesį kartu su jomis ateina džiaugsmas, kad …apsisaugoti pavyko. Šis džiaugsmas, kad nesi nėščia (na, nebent esi jau ištekėjusi, ar planuoji greitai tai padaryti), nus