Kriziu vadyba

Šiandieninė aplinka, kurioje veikia šiuolaikinė organizacija, yra labai sudėtinga. Užtenka pakanka paminėti tik kai kuriuos procesus:
• rinkos prisotinimas reikalauja orientuotis į klientus;
• demokratizavimo procesų pasekmėje galima kalbėti apie Europą, pasaulį be sienų, o tuo pačiu ir apie konk

Auditas

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………..3
1. AUDITO REIKŠMĖ IR BŪTINUMAS……………………………..5
2. AUDITO NORMINIAI DOKUMENTAI LIETUVOJE…………………….7
3. AUDITO PLANAVIMAS………………………………………8
3.1. ESMĖ I