Asmens duomenų teisinės apsaugos klausimai interneto kontekste

TURINYS

ĮŽANGA…………………………………………………………………………….…..3
1. BENDRIEJI ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS IR
INTERNETO KLAUSIMAI…………………………………………………………7
1.1. PRIVATUMO SAMPRATA………………………………………………………7
1.2. ASMENS DUOMENS SĄVOKA ………………………………………………11
1.3. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS IR INTERNETO SANTYKIS

Teisės ir valstybės santykis

Teisės ir valstybės santykis
PLANAS
Įžanga
I.Dėstomoji dalis:
1. Valstybės kilmė ir sąvoka.
2. Teisės atradimas ir samprata.
3. Teisės ir valstybės santykis:
a) etatistinės (normatyvistinės) teisės sampratos požiūriu;
b) prigimtinės teisės sampratos požiūriu;
c) sociologinės teisės s

valstybes finansai

2. VALSTYBĖS FINANSINĖ SISTEMA, JOS GRANDYS
Finansai yra viena ekonominių kategorijų, kuriai būdinga piniginė forma, bet jie nėra tapatūs pinigams. Finansai — tai ekonominiai piniginiai santykiai, kurių pagalba paskirstant ir perskirstant bendrąjį vidaus produktą ir nacionalines pajamas yra sudarom

socialine gerove

ĮVADAS

Socialinė gerovė tapo begaline, įvairia ir kompleksiška institucija. Kai gerovės politikoje ir programose vyksta pokyčiai, jie paliečia milijonus žmonių ir net specialistai turi sunkumų nepakankamai įvertindami plačiai plintančius pokyčius nuo iš pirmo žvilgsnio reliatyviai mažų pakeitim