ASMENINĖS NETURTINĖS VERTYBĖS IR TEISĖS KAIP CIVILINIŲ TEISIŲ OBJEKTAI

TURINYS
ĮVADAS………………………………………………………………………………………….3
I. ASMENINIŲ VERTYBIŲ, TEISIŲ IR TEISĖS SANTYKIS…………………..5
I.1. Termino “teisė” prasmė…………………………………………………………………………………….5
I.2. Subjektinės teisės struktūra……………