• ... romano dalis "gyvenimas eina". Tapæs kunigu, Vasaris stengiasi gerai atlikinëti savo... neapostazuok". Kiudas supranta, kad kunigø luomas siekia ásigalëti Lietuvoj, o tai..., su kuria Vasaris susipažino, tapęs kunigu ir apsigyvenęs kalnynuose. Ši keista...

  • ... romano dalis "gyvenimas eina". Tapęs kunigu, Vasaris stengiasi gerai atlikinėti savo... neapostazuok". Kiudas supranta, kad kunigų luomas siekia įsigalėti Lietuvoj, o tai..., su kuria Vasaris susipažino, tapęs kunigu ir apsigyvenęs kalnynuose. Ši keista...

  • ... romano dalis "gyvenimas eina". Tapęs kunigu, Vasaris stengiasi gerai atlikinėti savo... neapostazuok". Kiudas supranta, kad kunigų luomas siekia įsigalėti Lietuvoj, o tai..., su kuria Vasaris susipažino, tapęs kunigu ir apsigyvenęs kalnynuose. Ši keista...

  • ... kariuomenei. Trečiasis luomas – susiformavo XI a. tai yra nepriviligijuotas luomas, negalintis užimti... pirmą kartą priimtas ir trečiasis luomas. Trečiasis luomas siekė, kad luomų susirinkimas... baigė seminariją ir buvo įšventintas kunigu. 1894 m. paskirtas vikaru į...

  • ... universitetą, 1549 m. buvo paskirtas kunigu į Ragainę. 1563 m. gegužės... pirma rėmėsi bajorais, nes trečiasis luomas buvo silpnas ir nepasiruošęs savarankiškam... ir baigė Varnių kunigų seminariją. Kunigu norėjo būti todėl, kad galėtų...

  • ... romano dalis "gyvenimas eina". Tapęs kunigu, Vasaris stengiasi gerai atlikinėti savo... beprasmiškumą. Liudas supranta, kad kunigų luomas siekia įsigalėti Lietuvoj, o tai... nusivilia. Jam nepavyksta būti geru kunigu. Jam nepriimtinas kunigas Platūnas, besirūpinantis...

  • ... žmogiško velnio išskirtiniai bruožai: amžius, luomas, profesija arba šie bruožai lengvai... žmonėmis, velnias kartais pasirodo pasivertęs kunigu, medžiotoju, muzikantu, kalviu, batsiuviu. Neretai... mėgsta pasirodyti pasivertęs ponu, vokiečiu, kunigu, muzikantu, kalviu, batsiuviu. Iš to...

  • ...¬sišluostyk ašaras ir sukalbėk su kunigu Jonu „Te Deum laudamus"...). Taigi... trijų luomų atstovai: bajorai (karių luomas, kuriam priklauso ir kunigaikštis), kriviai...

  • ... ornamenta. B Bajoras- priveligijuotas pasaulieciu luomas viduramziais. Barza-nedidelis ploksciadugnis laivas...,gaunantis islaikyma,bet neturintis parapijos;kunigu garbes vardas. Kancleris- vienas svarbiausiu...

  • ... įstatymų rinkinys. Juo įtvirtinamas bajorų luomas, o miestiečių teisės suvaržomos. Kaip... Karaliaučių ne tik dirbti liuteronų kunigu, bet ir leisti lietuviškas knygas...

×
×