• .... Liudą šventins į subdiakonus. Vyksta apeigos ir t.t. Viskas praėjo... jam gėda viešai pasirodyti esant kunigu. Vasaris pirmuosius emigracijos metus praleidžia... pavadindavo kunigu. Jis net svarstė klausimą ar jam verta būti kunigu ar... kunigu. Bus direktorium Kaune. Tėvas nuliūsta, nes norėjo matyt sūnų geru kunigu...

  • ...-50000) knygu rinkinius (ypac Kauno kunigu seminarijos, Marijonu kongregacijos, Balošerio bibliotekos... šaltinis. Plieniniai skambalo dužiai, reglamentuojantys kunigu seminarijos gyvenima. Lotyniškos maldu formules... bus dideles eiles". Laidotuves - vieninteles apeigos, kurios dar jungia beišmirštanti kaima...

  • ... svarbiau negu išorines Kataliku bažnycios apeigos. XVI a. pradžioje iš Romos... indulgenciju prekyba, sugriežtino vienuolynu taisykles, kunigu mokyma ir kontrole. Labai reikšmingas... vienuolynus kaip visuomenei žalingus, nepripažino kunigu celibato, šventuju statulu, paveikslu ir...

  • ... figūros, -įvairios apsivalymo ir permaldavimo apeigos- atgailos sakr. figūra,-ir vyriausiojo...) Sakramentalijos yra: 1)sakramentų teikimo apeigos; 2)atskiri religiniai veiksmai (egzolcizmai... sau suteikė garbę tapti vyriausiuoju kunigu,bet tas, kuris jam pasakė...

  • ...”. Žynį lotyniškai J. Dlugošas vadina kunigu (sacerdote), o lietuviškai „Znicz”. Nemokėdamas... savo šventąsias apeigas”. Kokios tos apeigos galėjo būti? Tikriausiai panašios į..., išvada: mirtis paprasta, todėl mirties apeigos buvo atliekamos iškilmingai, tačiau be...

  • ...,gaunantis islaikyma,bet neturintis parapijos;kunigu garbes vardas. Kancleris- vienas svarbiausiu.... Krikstas- priemimo i krikscioniu bendruomene apeigos. Kronika- chronologinis ivykiu aprasymas,metrastis... Indijos karaliai-maharadzos. Kultas- religines apeigos arba garbinimas. L Lama-1...

  • ... visuomenėje ir jų mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymui ir dorai /.../ Lietuvoje... su "kitomis", kurių "mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymui ir dorai". "Tradicinėms... bei susirinkimas sprendė, ką rinkti kunigu, kaip panaudoti "dešimtinės" ir kitų...

  • ... leido jį mokytis, tikėjosi būsiant kunigu. Bet mokydamasis būsimasis rašytojas išgyveno... aukojimu Dievo namams, tačiau šios apeigos tik kai kuriam laikui nuramina...

  • ... išlaikyta katalikiška liturgija ir kitos apeigos. Išliko bažnyčios hierarchija, mokesčiai bažnyčiai.... Iš pradžių jis ketino būti kunigu, bet tėvas įkalbėjo studijuoti teisę...

  • ... lygybės nepripažino; 4) bažnytinės katalikų apeigos būdavo atliekamos lotynų kalba, o.... Žynį lotyniškai J. Dlugošas vadina kunigu (sacerdote), o lietuviškai „Znicz”. Nemokėdamas...

×
×