• ... galybė, sugebėjusi visiems baudžiauninkams „ištuštinti pievas” ir taip surinkti metų derlių... kunigystës varþtø Vasará pastûmëjo ir kunigo Laibio þodþiai. Pastarasis pastûmëjo já... borštas po savo griūvėsiais palaidojo {?} kunigo Liudo Vasario prisirišimą ir meilę...

  • ... galybė, sugebėjusi visiems baudžiauninkams „ištuštinti pievas” ir taip surinkti metų derlių... kunigystės varžtų Vasarį pastūmėjo ir kunigo Laibio žodžiai. Pastarasis pastūmėjo jį... borštas po savo griūvėsiais palaidojo {?} kunigo Liudo Vasario prisirišimą ir meilę...

  • ..., šalnų; Kad turėtų Apveizdoje pasėlius, pievas, Juos apsaugotų nuo kirminų. Kad... Nevėžis Kaip juosta juosia žaliąsias pievas; Banguoja, vagą giliai išrėžęs; Jo... Įvyniota be skundų, Net be kunigo maldų!.. Štai ir tiltas!.. Nuo... visus!.. Dievobaiminga minia, Net su kunigo žinia, Niekšą laidoti mėgina. Bet...

  • ... pašokusią mergaitę, gėrisi nuostabiai žydinčia pieva, žiogelių smuikvimu. Čia Vaižgantas parodo... atsiliepė dešiniausio visuomenės sparno atstovo – kunigo pasaulėžiūra. Ji labai ryški ir..., draudžiamosios spaudos gabentojų – Mendelio bei “Kunigo Tėvo” paveiksluose. Jeigu šių asmenų...

  • ... viršaitis klebonijon braukia Ir, vaišinamas kunigo tenai, Kalbėti ima, kaip derės..., raitosi keliai į Šiaulius – per pievas, miškelius, alksnynus, „paniurusius kirtimus“... Viskas..., bažnytėlę šventą, vargšų gryteles. Kalnelis, pieva, upė kalvelė, beržas – daugelyje Zigmo...

  • ... kankliai šimtastygiai, Plikus laukus, ir pievas, ir girias Užliejo sidabru taip... imdamasis jį rašyti.” Poeto ir kunigo problemos seniai domino rašytoją. Recenzuodamas... akių, pasakyti, kaip seminarijos auklėjimas, kunigo padėtis ir gyvenimas intelektualiai ir...

  • ... vaikino. Šisai sustojo, nenorėdamas drumsti kunigo Motiejaus. Plataus šventoriaus pakraščiuose augo... tokia mergaite, - rodos, sakė atviros kunigo Motiejaus akys!     - Sėskis šalia, - tarė..., kaip šaudę, skrisdamos į žydinčias pievas, į šilus ir saulės nukaitintus...

  • ... seminariją, tačiau kunigo darbas jam nepatinka. Jam sunku suderinti kunigo ir poeto... gamtos grožis, prisiminimai. „Laukas, kelias, pieva, kryžius, Šilo juosta mėlyna, Debesėlių...

  • .... akantolimonas gr. akantha - dyglys + leimon -pieva, pliumbaginių šeimos žemaūgis, pagalvėles sudarantis... auštant. alba2 lot. balta, kataliku kunigo baltas liturg. drabuži*, panašus į.... ornatus - papuoštas, viršutinis puošnus katalikų kunigo drabužis, dėvimas per mišias. aroba...

  • ... rankų, juokaudami, su grėbliais patraukė pieva. (Cvirka, Petras, 1977, 118). Net... nebegrįžta į bažnyčią. Nesišaukia ji kunigo ir mirties valandą. Juk jos... išsakymas. Monikos ašaros, ištryškusios nuo kunigo žodžių dėl jos neraštingumo, giliai...

×
×