• ...tampa laisvo elgesio ir mąstymo žmogumi, bet dar nemeta kunigavimo ir aiškinasi...ir poezijos bruožas – pomėgis žaisti, apgaulė, nekaltas melas. 8 Lyrikoje ryški Orfėjo ir... būties ilgesys, kritiškas santykis su literatūros ir pasaulėžiūros rutina. Antano...

  • ...tampa laisvo elgesio ir mąstymo žmogumi, bet dar nemeta kunigavimo ir aiškinasi...ir poezijos bruožas – pomėgis žaisti, apgaulė, nekaltas melas. 8 Lyrikoje ryški Orfėjo ir... būties ilgesys, kritiškas santykis su literatūros ir pasaulėžiūros rutina. Antano...

  • ... ir poezijos artimumą (“muziką ir poetą sieja vidinis turinys, emocijos, lyriniai ir ... iškelti du pagrindinius klausimus: kunigavimo ir poetinės kūrybos santykio, (tai ..., pasaulėžiūros ir kūrybos formavimasis bei raida, biografijos ir kūrybos santykis (tai ...

  • .... Išleidžia poezijos rinkinius „Tarp dviejų aušrų" (1927), „Keliai ir kryžkeliai" (...kunigavimo istorija, kunigų visuomeninė veikla ir pastoracinis darbas, Liudo Vasario erotiniai potyriai ir... tai, koks yra jo santykis su veikėjais. Pasakotojas pasirinktame ...

  • .... Išleidžia poezijos rinkinius „Tarp dviejų aušrų" (1927), „Keliai ir kryžkeliai" (...kunigavimo istorija, kunigų visuomeninė veikla ir pastoracinis darbas, Liudo Vasario erotiniai potyriai ir... tai, koks yra jo santykis su veikėjais. Pasakotojas pasirinktame ...

×
×