• ... rūpintis turėjo kitas kunigas, bet kita bažnyčia ir kunigas buvo toli ir sunkiai pasiekiama, todėl šių kaimų gyventojus Leipalingio kunigas.... į Leipalingį paskiriamas kunigas iš Seirijų. Nors šis kunigas metrikas rašo iki... vėl gyvena kunigas. Metrikose įrašyta kun. T. Denisevičiaus pavardė. Šis kunigas pirmasis...

  • ..., kunigas • DIDŽIULIS STANISLOVAS, ūkininkas • DOGELIS POVILAS, kunigas • GIMŽAUSKAS SILVESTRAS, kunigas • GRINEVIČIUS ADOMAS, kunigas • GRINIUS KAZYS, gydytojas • JAGMINAS KOSTAS, kunigas • JAKUBĖNAS...

  • ....     - Čia beveik nejauti miesto, - pastebėjo kunigas.     - Iš tikrųjų, - pritarė senelis. - Ir... rūpestingą, savyje paskendusį, nieko nepasakė. Kunigas Motiejus klupštelėjo prieš altorių, dideliu..., gal užsuks grįždamas kunigas klebonas...     - Jis čia?     - Taip. Mūsų kunigas buvo išvažiavęs...

  • ... džiaugės, kiti pavydėjo, kad jis kunigas. Net namie jis atlikinėdavo seminarijos... apleisti likę. Labai godus dabartinis kunigas. Vasaris parašo laišką ir klausia..., kad Liudo viduje sunkiai kovojo KUNIGAS ir prigimties palikimas. Sykį atvyko... pamatė. Žinoma, viską sužinojo pats kunigas ir Liudas neliko nepastebėtas. Ramutis...

  • ... jau apgriuvusią. Antrojoje pamokslo dalyje kunigas kalbėjo apie būsimąją parapijos bažnyčią... ir krintančioms prilygsta žolelėms,” – atsidūsta kunigas K. Donelaitis. Praeities įvykių aktualizavimas... ši prielaida nepasitvirtina. Kurdamas poemą, kunigas nesilaikė liuteronų bažnyčios skaitinių liturginės...

  • ... kunigas. 6. kartu su davatkom sutvarko baznycia. Stripaitis įtariamas sukčiavimu parduotuvej. kunigas... naktiniais. Tai astebejus Rainakiene sugalvoja kuniga suviliot. 12. ivyko stripaicio susirinkimas... Ramutis- vel pedantas kunigas. 15. I dvara atvyksta kunigas Laibys ( tas kur...

  • ... supuvimą, kosmopolitizmą. Svarbiausias romano veikėjas, kunigas ir poetas, Liudas Vasaris tai..., kunigas gali kurti, kurti gerą religinę poeziją, meditatyvinę lyriką, bet kunigas negali... kunkuliuojančio, aistromis verdančio gyvenimo; kad kunigas negalįs tiesiogiai pažvelgti ir betarpiškai...

  • ... nesėkmingos, jeigu ne bergždžios. Todėl kunigas teisėtai gali atsisakyti duoti išrišimą... tokiomis aplinkybėmis nuslepiama, kad esi kunigas ar vienuolis. Privatiems ar neįgaliotiems... dieviškąjį kvietimą misijų darbui kaip kunigas, vienuolis ar pasaulietis misionierius, ar...

  • ... Plutiškių bendruomenės kultūriniam gyvenimui turėjo kunigas Mykolas Ilgūnas (1871-10-29....Garmutė „Išėjo broliai“ (1990, Kaunas). Kunigas A.Mieldažys Plutiškėse kunigavo 1939.... („Lietuvos katalikų bažnyčios“, 1993, Vilnius). Kunigas J.Šmulkštys kunigavo Plutiškių parapijoje...

  • .... 1977-1978 m. parapijos administratorius kunigas Gintautas Skučas bažnyčią suremontavo. Ji.... įsikūrė “Žiburio” draugijos skyrius (pirmininkas kunigas J. Marma). Jis 1909m. įsteigė.... Šventoriaus tvora metalinė. Jame palaidotas kunigas Saliamonas Samuolis (1915-1987 m...

×
×