• ... rusais Tvėrės kunigaikštystėje. ➢ Lietuvos didž.kunig. tapo BUTIGEIDIS, Vytenio ir Gedimino... kryžiuočių valiai; 2. Vesti Maskvos kunig. Dimitrijaus dukterį Sofiją (priimti stačiatikių..., nes - nenorėjo būti vasalu Maskvos kunig., o troško būti karaliumi. - Stačiatikiai...

  • ..., Utenos, Užpalių apylinkes. Lietuvos did. kunig. Kazimiero valdymo metu (1440–1492..., 1492 09 13 Lietuvos did. kunig. Aleksandras Vilniaus vaivadai, kancleriui Mikalojui... Vladislovas Vaza, tarpininkaujant Voluinės vaivadai kunig. Sanguškai Koširskiui ir LDK žirgininkui...

  • ... anglikonų kunige tapo Ellinah Wamukoya – ji tapo pirmąja moterimi kunige visoje Afrikoje...

  • ... Didžiojo kunigaikščio valdžia Ekoniminį did.kunig. valdžios pagrindą sudarė žemės plotai... vidutiniai ir smulkūs bajorai.Did. kunig.gaudavo karinių duoklių ir rinkliavų...

  • ... rašytojas Herodotas aprašo vieno Skifų kunig. Laidotuves, kurias jis pats yra matęs. (…) kartu su mirusiu kunig. Buvo palaidota jo žmona, 50...

  • ... jau buvo nusiaubę polovcai. Kijevo kunig. Jaroslavo sūnūs kariavo pasitelkę Boleslovo... armijos likučiams. 1206 metai Kijevo kunig. Vladimiras Riurikaitis sumuša lietuvius ir...

  • ... ir sako:"Aš bijau, kunige. Aš labai bijau, kunige._ Jis irgi dar...

  • ...?i? lietuvi?, studijuojan?io jaunimo, kunig?. iame pasitarime numatyta tolimesn? politin...

  • ... baudos iš 2 dalių: bauda (kunig-čio naudai) ir kompensacijos (nukentėjusiai...

  • ..., lašinių durys. Veizu – ir išeitąs kunigelis, su smetona galvelė aptepta. Aš...

×
×