• ... mėnesienoje. Romantikams būdingas vaizdas. Poetas kalba apie grožio paslaptį. Vizijoje pasirodžiusi... momentai Maironiui itin svarbūs. Jis kalba apie praeitį didžiuodamasis, aukštindamas protėvių..., jis nežinąs, tik žinąs: / Į kuni­gus eiti šiandieną negali..." Maironis...

  • ... užvaldė visą Lietuvos žemę. Čia kalba-ma apie Lietuvos žemę siaurąja..., Daujoto ir Viligailos priskyrimas vyresniesiems kuni-gaikščiams 1219m. ir jų nepasireiškimas... vietiniai dinastai, turėję paklusti vyresniesiems kuni-gaikščiams. Reikėtų paminėti ir Nalšią...

  • ... spausdinimas; *siekė, kad kuni-gai bendrautu lietuviu kalba; *skatino lietu-vių kultūros... spausdinimas; *siekė, kad kuni-gai bendrautu lietuviu kalba; *skatino lietu-vių kultūros... gimtąsias kalbas; 4. pamokslai ir apeigos buvo atliekamos žmonėms suprantama kalba. Kuriais...

  • ... mąsto tyliai ir nesileidžia į kalbas. Stardo kalba - manipuliacijos pa¬vyzdys: naudojasi..., jos kultūrinės savasties pagrindas. Personažų kalba emocinga, susijaudinimą išduoda gestai, gau... - jos propaguojamą atgailą, jautrumą, užuojautą kuni¬gaikštis vertina kaip silpnų, todėl...

  • ... istorija prasideda metraščiais, kurie didžiojo kuni¬gaikščio ar jo vietininkų raštininkų.... Lotynų kalba priklauso indoeuropiečių kalbų šeimai. Ilgainiui ji virto pasauline kalba, jos... tikėjimą). Viduramžiais lotynų kalba tapo Bažnyčios ir mokslo kalba, ja buvo dėstoma...

  • ... KALBA Vengrų kalba priklauso finougrų grupės ugrų pogrupio kalbų šeimai. Ši kalba vartojama... mln. žmonių. Vengrų kalba skirstoma į 8 kalbas, turi ilguosius ir trumpuosius... eksponuojama puiki keramika sukurta Domokos Kuny (1754 – 1822). Visegrad Visegrad 2025...

  • .... Teisminis tardymas pra¬sidėdavo kaltintojo kalba, kur dėstyta bylos esmė. Paskui.... Kaip tik tada prasidėjo aktyvi kuni¬gaikščių įstatymų leidyba, ribojusi papročių... abstraktesnis nei Prancūzų civilinio kodekso, kalba sunkoka, straipsniai griozdiški, o tai...

  • ... iš Nalšios, 1219 m. sutarties kuni-; gaikščiai Bikšys ir Ligeikis iš... bruožų. Jokio poreikio raštams lietuvių kalba tokiomis aplinkybėmis, žinoma, neatsirado, tačiau... kunigaikščių antspauduose dažniau naudota lotynų kalba. Trakų kunigaikščių antspaudų legendos būdavo...

  • ..., paskelbė Lenkijos ir Lietuvos Didysis Kuni- gaikštis Žygimantas Augustas. Liublino unijos... gyvena tik Lenkijoje; valstybės kalba paskelbta lenkų kalba. Liublino seimas nesukūrė visai...

  • ... nuspręsta, kad posėdis vyks lietuvių kalba. Visi vokiečių pasakyti žodžiai turės..., jis turėjo vadintis Mindaugu II. Kuni¬gaikštis Urachas mokėsi kalbėti lietuviškai... „Lietuvos piliečiai" lietuvių ir lenkų kalba kreipėsi į Lietuvos gyventojus ir...

×
×