• ... ir trapus, o musu tautines kulturos tradicijos tebera jaunutes ir gležnos? Materialistine... 1926-1930 m. Kauno meno mokykloje, Cvirka, kaimo varguoliu vaikas, isijunge... išsižada tautines kulturos uždarumo ir pranašumo - dar vieno romantines tradicijos priesako. Mackaus...

  • ... autentiškai rašomos asmenvardžių formos. Vartosenos tradicijos paisytina ir kitais atvejais. Štai... nebeturi, o kai pakirstos vartosenos tradicijos, labai lengvai įsigali skolintieji kalbos... iškilmėms į mokyklą (- į iškilmes mokykloje; į mokyklos iškilmes). Jaunuolius šaukia...

  • ... originalių sprendimų, tęstos brandžiojo klasicizmo tradicijos, reiškėsi ampyro, o nuo 1830... gamtą, žmonių buitį, istorinius įvykius. Mokykloje mokėsi T. Daugirdas, V. Didžiokas... aukštosios dailės mokyklos nebuvo, bet tradicijos buvo perduodamos iš kartos į...

  • ... tačiau jį lemia ir teisės tradicijos ir papročiai, tarptautinės teisės ...sąžiningai dirbtų, vykdytų įstatymus, keltų kulturos lygį, sąmoningumą, ugdytų naudingą ...įstaigose įrengtuose kabinetuose arba profesinėje mokykloje. Gamybinė praktika atliekama PD ...

×
×