KULTŪROS PROJEKTO VARTOTOJŲ ANALIZĖS GALIMYBĖS LIETUVOS MENO RINKOJE

ĮVADAS …………………………3 KULTŪROS IR VARTOTOJO ANALIZĖS SAMPRATA LIETUVOS MENO RINKOS KONTEKSTE…………………………4 1.1. Esminių rinkodaros sąvokų samprata bei sąsaja su šiandieniniu meno rinkos kontekstu…………………………4 1.2. Auditorijos analizė kaip pirminė kultūros projekto įgyvendinimo dalis ………..5 AUDITORIJOS ANALIZĖS GALIMYBĖS …………………….5 2.1. Vartotojų segmentavimas…………………………  7 2.2.1. Markoaplinkos arba PEST analizė ir galimybės………………….. 7 2.2.2. Kultūrinių faktorių analizė ir galimybės………………..7 … Read more KULTŪROS PROJEKTO VARTOTOJŲ ANALIZĖS GALIMYBĖS LIETUVOS MENO RINKOJE

Šiuolaikinė ekonomikos teorija

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO EKONOMIKOS KATEDRA ŠIUOLAIKINĖ EKONOMIKOS TEORIJA, JOS TYRIMO OBJEKTAS IR METODAI Mikroekonomikos referatas Darbą atliko: . Akademija, 2016 TURINYS ĮVADAS………………………… 3 ŠIUOLAIKINĖ EKONOMIKOS TEORIJA………………………. 4 MIKROEKONOMIKA IR MAKROEKONOMIKA………………….. 7 ŠIUOLAIKINĖS EKONOMIKOS TEORIJOS OBJEKTAS……………….. 9 EKONOMIKOS TEORIJOS TYRIMO METODAI………………….. 10 IŠVADOS………………………… 16 NAUDOTOS LITERATŪROS ŠALTINIAI………………………. 18 ĮVADAS Temos naujumas ir … Read more Šiuolaikinė ekonomikos teorija

Teisės teorija

Teisės teorijos konspektas 1. Teisės teorijos charakteristika Teisės teorija – reikškia teisės, kaip socialinės tikrovės reiškinio stebėjimo, tyrimą, pažinimą. Teisės teorija taip pat įvardijama jurisprudencijos arba tiesiog teisės mokslo terminais. Teisės teorijos tyrimo objektas – yra visa teisė ir su ja susiję reiškiniai. Teisės teorijos metodologija: Pozityvistinė – ji remiasi tik empiriniais pažinimo būdais, kai … Read more Teisės teorija

Turizmo teorija mokslinėje literatūroje

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS Sveikatos mokslų fakultetas Rekreacijos ir turizmo katedra TURIZMO TEORIJA MOKSLINĖJE LITERATŪROJE Rekreacijos ir turizmo įvadas Referatas Darbo autorius: RT-12, 2gr. Aida Varanauskaitė Vadovas: lekt. R. Rupulevičienė Klaipėda, 2012 TURINYS ĮVADAS 2 1.TURIZMO SAMPRATA 3 1.1Turizmo sąvoka 3 1.2Turizmo formos 4 2. TURIZMO NAUDA IR PROBLEMOS 7 2.1 Turizmo nauda 7 2.2Turizmo problemos 8 … Read more Turizmo teorija mokslinėje literatūroje

teises teorija

Lastauskienė

Be teisės žmonija negalėtų egzistuoti. Visos kitos normatyvinės sistemos
pripažįstamos nepakankamomis. Tačiau iki šiandien nerimsta diskusija kokie
yra skiriamieji teisės požymiai kurie padėtų atskirti teisę nuo kitų
žmogaus elgesio reguliatorių. Bet kokia normatyvinė tvarka (mora

Būties teorija

BŪTIES TEORIJA

2.1. Įvadas

Būtį suprantame kaip visumą dalykų, į kuriuos nukreiptas filosofinis mąstymas, o visa filosofija iš esmės yra būties teorija. Joje reiškiasi kryptys, atmainos, išskiriami dalykai ir t. t. Tačiau filosofai sąvokai būtis suteikia lyg ir siauresnę prasmę, nes dažniaus