ES kulturos politika

Turinys

Įvadas 3
1. Kultūra – naujoji ES kompetencija 4
2. Europos integracija ir kultūra: pagrindiniai etapai 6
3. Kultūros programos 10
3.1. „Kultūra 2000“ – bendroji kultūros programa 11
3.2. Europos kultūros miestas 12
3.3. Europos kultūros mėnuo 14
3.4. Europos balsai 14
3.5. Kiti p

Šiuolaikinė ekonomikos teorija

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO EKONOMIKOS KATEDRA ŠIUOLAIKINĖ EKONOMIKOS TEORIJA, JOS TYRIMO OBJEKTAS IR METODAI Mikroekonomikos referatas Darbą atliko: . Akademija, 2016 TURINYS ĮVADAS………………………… 3 ŠIUOLAIKINĖ EKONOMIKOS TEORIJA………………………. 4 MIKROEKONOMIKA IR MAKROEKONOMIKA………………….. 7 ŠIUOLAIKINĖS EKONOMIKOS TEORIJOS OBJEKTAS……………….. 9 EKONOMIKOS TEORIJOS TYRIMO METODAI………………….. 10 IŠVADOS………………………… 16 NAUDOTOS LITERATŪROS ŠALTINIAI………………………. 18 ĮVADAS Temos naujumas ir … Read more Šiuolaikinė ekonomikos teorija

Kelių transportas

ĮVADAS TURINYS TURINYS 2 ĮVADAS 3 Lietuvos transporto sistemos apžvalga 4 Kelių transporto pristatymas ir jo ypatumai Lietuvoje 5 Kelių transporto raida Lietuvoje 6 Kelių transporto statistinė analizė 7 Kelių transporto plėtros galimybės Lietuvoje 10 Kelių transporto SSGG analizė 11 Lietuvos ir Vokietijos kelių transporto sektorių palyginimas 12 IŠVADOS 13 LITERATŪRA 14 ĮVADAS Efektyvi ekonominė … Read more Kelių transportas

administracine teise

I skyrius
Administracinės teisės samprata.

1 tema. Metodologiniai administracinės teisės sampratos aspektai
1.1. Administracinės teisės sąvoka, dalykas ir reguliavimo metodas.
Pagrindinė teisės paskirtis – reguliuoti visuomeninius santykius. Todėl teisės reguliavimo dalykas visada yra vi