• Vilniaus Verslo Teisės Akademija Parengė: Iveta Binkevičiūtė Tikrino: doc. dr. Remigijus Civinskas 2007, Vilnius Įvadas Ragana – moteriška pasakų ir sakmių būtybė, turinti stebuklingų galių. Raganos buvo seniausių laik

  • Turinys Įvadas .3 1. Priešpriešos. Trys baltų arealai..................................................................................4 2. Mitologija regioniniu aspektu 12 3. Lietuvių tautosakos skirtumai 17 4. Mitinis augalų ir gyvūnų pasaulis 24 Išvados 29 Literatūros sąrašas 30

  • TURINYS ĮVADAS 3 I DALIS. E.KOMERCIJA IR INFORMACINĖ VISUOMENĖ 6 1. Skyrius. E.komercijos sąvoka ir jos charakteristikos 6 1.1. E.komercija ir e.verslas 6 1.2. E.komercijos formos 9 1.3. E.komercijos nauda 15 2. Skyrius. Informacinė visuomenė ir e.komercijos plėtra 19 2.1. Informacinės v

  • Turinys Įvadas 3 Euras, jo įvedimas Lietuvoje 4 Europos pinigų sistemos raida 4 Euro įvedimas Lietuvoje 5 Valstybėms ES narėms, norinčioms įsivesti eurą, keliami reikalavimai 7 Numatoma euro įvedimo Lietuvoje eiga 7 Euro įvedimo nauda 7 Informacija visuomenei apie euro įvedimą Lietuvoje 8 I

  • Turinys 1. Įvadas 2 2. Archeologinių kultūrų Lietuvoje bruožai 3 a.) Nemuno kultūra 3 b.) Kundos ,Narvos kultūra 4 c.) Pamarių kultūra 6 3. Išvados 8 4. Literatūros sąrašas 9 Įvadas Savo darbe norėčiau panagrinėti

  • Pagonys ne tik turėjo daug dievų , bet ir aibes papročių , dievams skirtų apeigų . Štai keletas jų . Laidotuvių papročiai Mirtį senovės žmonės suprato materialiai . Buvo tikima , kad mirusįjį galima atgaivinti . Susirinkusi gimi

  • AB „SEB Vilniaus bankas“ organizacinės kultūros tyrimas ĮVADAS Tirti ir pažinti organizacijos kultūrą svarbu dėl daugelio priežasčių. Aršios konkurencijos sąlygomis, norėdamos išlikti, pakilti iš krizės ir klestėti rinkoje, Lietuvos įmonės ir organizacijos turi neatsilikti nuo kitų šalių ir vado

  • 1. Ekstrateoriniai kultūros nusakymo būdai ir vaizdiniai; kultūros įvardinimo problema. Cultura (lot.) kilo iš Colio, labai daug reikšmių turinčio žodžio. Colio reiškia įdirbimą (tiek žemės, tiek ir sielos bei daugybės kitų dalykų), lavinimą, ugdymą, priežiūrą, puošimą, gerbimą. Visos šios reikšmės

  • TEMA: NVO situacijos Lietuvoje analizė: NVO veiklos ypatumai, problemos, jų sprendimo būdai bei perspektyvos TURINYS Įvadas...........................................................................................................

  • Turinys Įvadas.......................................................................................................................3 1. Šalies geografija.................................................................................................5 2. Šalies istorija...................

×
×