Veiklos auditas

Turinys

Turinys 2
Įvadas 3
1. Veiklos audito samprata 4
1.1. Veiklos audito tikslai ir uždaviniai 5
1.2. Veiklos audito rūšys 6
1.3. Veiklos audito etapai 7
2. Veiklos audito kriterijai 10
3. Veiklos audito standartai 12
3.1 Veiklos audito reikalavimai 14
Išvados 15
Literatūra 16

Konstitucine teise

T1. Administracinės teisės dalykas ir sistema

1.1. Administracinės teisės dalykas ir sąvoka.

Pagrindinė teisės paskirtis – reguliuoti visuomeninius santykius. Todėl teisės reguliavimo dalykas visada yra visuomeniniai santykiai. Atsižvelgiant į šių santykių ypatumus bei jų regu

Paslaugu ekonomika

PASLAUGŲ EKONOMIKA

PAGRINDINĖS PASLAUGŲ TEORIJOS BEI PASLAUGŲ VEIKLOS ESMĖ

Klausimai:
1. Kokie yra išskiriami trys paslaugų ekonomikos raidos etapai ir jų esmė paslaugų teorijoje?
2. Kokia yra paslaugų esmė, pagrindinės paslaugų savybės bei skirtumai nuo materialios prekės?

• Paslaugos –