ŠIUOLAIKINIŲ PINIGŲ RŪŠYS

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS VERSLO VADYBOS FAKULTETAS SOCIALINĖS EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA ŠIUOLAIKINIŲ PINIGŲ RŪŠYS Referatas Vilnius, 2015 ĮVADAS Labai abejotina ar šiandieniniame žmogaus gyvenime bei jo veiklos sferoje rasime, kur būtų galima apsieiti be pinigų. Pinigais apmokama už prekes, paslaugas, grąžinama skola, kaupiamas turtas. Nei vienas ekonomikos reiškinys arba procesas nepaaiškinamas be kainos, o … Read more ŠIUOLAIKINIŲ PINIGŲ RŪŠYS

Meno šakos, rūšys

  BIRŽŲ TECHNOLOGIJOS VERSLO MOKYMO CENTRAS .      MENO ŠAKOS, RŪŠYS  Menas – viena iš svarbiausių kultūros dalių, sudaryta iš daugybės disciplinų. Menas apima vaizduojamąjį meną, literatūrą, scenos menus, taip pat muziką, kiną, šokį, ir net madą. Pagrindinės meno tradicijos atsirado iš dešimties senovės civilizacijų: Mesopotamija Persija Egiptas Indija Kinija Graikija Roma Ikikolumbinės civilizacijos Afrika … Read more Meno šakos, rūšys

turizmas ir jo rusys

TURIZMAS IR JO RŪŠYS

Referatas

Turizmo samprata

Žodis „turizmas“ (lot. Turu – sukutis,vilkutis) reiškia keliavimą iš vienos vietos į kitą. Pagal 1998 m. priimtą Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą jis apibrėžiamas taip:
Turizmas – žmonių veikla, susijusi su kelione ir laikinu b

imoniu rusys lietuvoje

ĮVADAS

ĮMONĖS SAMPRATA

Visas šalies verslas pagrįstas įmonių veikla. Nuo jų veiklos rezultatų priklauso šalies ekonomikos potencialo augimas. Jų veiklą reglamentuoja Lietuvos respublikos įmonių įstatymas. Jis ir nusako įmonės sampratą: “Įmonė yra savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas,

kulturos istorija

MESOPOTAMIJA
Ankstyviausioji upės slėnių civilizacija atsirado šumerų dėka. Ji suklestėjo derlingoje lygumoje tarp dviejų upių – Tigro ir Eufrato. Graikai tą kraštą pavadino Mesopotamija, t.y teritorija tarp šių upių.
Šumerai vieni pirmųjų senovės pasaulyje pradėjo statyti miestus, sukūrė raštą, v