mokslas ir pazanga

Mokslas, mokslininkas, visuomenė
Prof. BRONIUS JASELSKIS
Dažnai pasaulio spaudoje juntamas nepasitikėjimas mokslu. Dėl to mokslininkai nėra vertinami, jie net kaltinami dėl visų negerovių. XIX a. žmonija tikėjosi, kad mokslas išgelbės žmones nuo visokių negerovių ir kad XX a. žmonija pasieks viso

Mokytojų ir mokinių bendravimo įtaka ugdymo procesui

Pagrindinės sąvokos………………………………………………… …… 3
Įvadas………………………………………………………………… ….. 5

I. Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra…………………………. 11
Bendravimo sąvoka ir jos sociologinė interpretacija…………………….. 11
1. Bendradarbiavimo kultūros problemų Lietuvos mokyklose ištakos: …. 14
1. 1

Sociokultūrinė veikla bendruomenėje ir įgūdžių formavimasis

TURINYS:
1. Sociokultūrinės veiklos principai…………………………………..………………..3psl.
2. Sociokultūrinė veikla visuomenėje…………………………………………………..4 psl.
3. Bendruomenės centro ugdymo veikos samprata…………………..……………..5psl.
4. Sociokultūrinė veikl

Pedagokika nuo a iki z

1. UGDYMO SAMPRATA. PAGRĮSKITE TEIGINĮ, KAD UGDYNMAS DAUGIAMATIS TEIGINYS.

Ugdymas – fizinių, psichinių žmogaus galių vystymasis, plėtros procesas, kuriuo metu ugdytinis bendraudamas su mokytoju įgyja fundamentalių žinių, informacijos, mokosi kultūros, elgesio normų, prisitaiko prie aplinkos sąly

vadybos sąvokos

1.SAMPRATA IR KRYPTYS
P. Drucker: “Nėra blogų įmonių, yra blogai valdomos įmonės (kraštai)…”
Valdyti – Valdymas – Valdytojas
Vadovauti – Vadovavimas – Vadovas
Administruoti – Administravimas – Administratorius
To manage – Menedžmentas – Menedžeris.
Egzistuojantys aiškinimai Lietuvoje,

Muziejai

Turinys

1. Kauno IX forto muziejus ……………………………………………………………….3
2. Lietuvos aviacijos muziejus ……………………………………………………………4
3. Stepono Dariaus gimtinė ………………………………………………………………..5
4. Stasio Girėno gimtinė ………………………………………………………………….6
5. Lietuvos liaudies buities muziejus ……………………………………………………..7