• ...lyrikai supratima, kad pasaulines problemos gludi kiekvienoje gyvenimo lasteleje... išlikti kaip Lietuvos kulturos aspektas, turime išnykti, ištirpti Lietuvos ateity", - ...ir lietuviu kalba. Nepriklausomos Lietuvos spaudoje kritiškai analizuoja krašto politika...

  • ... mokslo ir kulturos sriciu atstovu. Reikšminga puslapi i Lietuvos dailes istorija iraše... salygas. Man, periferijos atstovui, šios problemos gerai žinomos. Išvykes iš Vilniaus...institute problemomis. Raše tais klausimais spaudoje, drauge su A. Toleikiu išleido...

  • ... 3) Sudaro dali visuomenines kulturos ir sukuria prielaidas ... pranc. Teoretikas Beržė nemato problemos, kad sąvokos būtų ..., o vietiniai vietinėje spaudoje.) I) Įstatymai ir ... Tradiciškai nurodoma, kad Lietuvos teritorija yra Lietuvos ambasadų teritoriją ...

×
×