Pagrindiniai valstybės požymiai

Pagrindiniai valstybės požymiai

TURINYS

Psl.
I. ĮVADAS……………………………………………………………………………….. 3

II.Valstybės požymiai:……………………………………………………………………

1. Tauta:………………………………………………………………………………….. 4

2. Teritorija:……………………………………………………………………………… 6

3. Valstybinė valdžia:…………………………………………………………………

Kultūros istorija.

ĮVADAS
Taip susiklostė aplinkybės, kad lietuvių profesionalusis teatras palyginti gana vėlai įsiterpė į tautos meninės kultūros panoramą.
Ikitarybiniu laikotarpiu apie teatrą rašė daugiausia literatai, žurnalistai, patys teatro veikėjai.
Didelę reikšmę teatrologų profesionalėjimui turėjo B. Sr

Kultūros istorija

28
Miestų atsiradimas LDK…
Pirmoji magdeburginė privilegija suteikta Vilniuje 1387m.kaunui 1408m.trakų karaimams 1441m.Miestų bendruomenėse išliko senasis karo ir darbo dvilypumas. Lengvėjo karo prievolė. Ji virto piniginėmis prievolėmis, darbo p. iš valstiečių renkama sidabrinė. Miestiečių bend