Sociokultūrinė veikla bendruomenėje ir įgūdžių formavimasis

TURINYS:
1. Sociokultūrinės veiklos principai…………………………………..………………..3psl.
2. Sociokultūrinė veikla visuomenėje…………………………………………………..4 psl.
3. Bendruomenės centro ugdymo veikos samprata…………………..……………..5psl.
4. Sociokultūrinė veikl

Rekreacinė veikla ir turizmas

3. REKREACINĖ VEIKLA IR TURIZMAS……………………………………………………………… 14
3.1. Rekreacijos esmė……………………………………………………………………………………14
3.2. Turizmo samprata …………………………… …………………………………………………….14
3.3. Rekreacija kaip valstybės visuomenės funkcija……………………………..

1. SOCIOKULTŪRINĖ VEIKLA BENDRUOMENĖJE

TURINYS

I. SOCIOKULTŪRINĖ VEIKLA BENDRUOMENĖJE IR GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ LAVINIMAS

1. SOCIOKULTŪRINĖ VEIKLA BENDRUOMENĖJE ………………………………………….2

1.1. Sociokultūrinio darbo sanprata………………………………………………………………….2
1.2. Bendruomenė ir socialinė pagalba joje……………………………………………………..…..2
1.3. Sociokultūrin