GEOGRAFIJA

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2002 m.
rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1465

© Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir bendrojo
išsilavinimo standartai. XI – XII klasės. Vilnius: Švietimo plėtotės
centras, 2002.

Pasaulio kultūros

Turinys
1. Įvadas
2. Europos kultūros sritis
3. Šiaurės Amerikos
4. Lotynų Amerkos
5. Islamo
6. Indijos
7. Pietryčių Azijos
8. Juodosios Afrikos
9. Australijos ir Ramiojo vandenyno

Kultūra apima materialinių ir dvasinių vertybių kūrimą, naudojimą ir pateikimą, apibūdina visuomenės

Geografija

GEOGRAFIJA

Dalyko tikslai ir uždaviniai

Geografija aiškina pasaulio teritorijų įvairovę, gyventojų, įvykių ir reiškinių procesus Žemės gelmėse ir paviršiuje. Ji siejama su žmogaus ir aplinkos ryšiais, jų išsidėstymu tam tikroje teritorijoje.
Pasirinkę mokytis geografiją XI–XII klasėse, mok