kulturos istorija

MESOPOTAMIJA
Ankstyviausioji upės slėnių civilizacija atsirado šumerų dėka. Ji suklestėjo derlingoje lygumoje tarp dviejų upių – Tigro ir Eufrato. Graikai tą kraštą pavadino Mesopotamija, t.y teritorija tarp šių upių.
Šumerai vieni pirmųjų senovės pasaulyje pradėjo statyti miestus, sukūrė raštą, v

Vadovo funkcijos

TURINYS

ĮVADAS 3
1. Vadovo formavimosi prielaidos 4
2. Vadovo funkcijos 5
2.1. Planavimas 6
2.2. Organizavimas 7
2.3. Vadovavimas 8
2.4. Kontrolė 8
3. Reikalavimai vadovui 10
4. Vadovo etiketas 12
5. Konfliktai organizacijoje 14
IŠVADOS 15
LITERATŪRA 16

Aktyviųjų mokymosi metodų panaudojimas kūno kultūros pamokose pradinėje mokykloje

TURINYS

ĮVADAS ………………………………………………………………………………. 3
1. AKTYVIŲJŲ MOKYMOSI METODŲ SAMPRATA ……………………………….. 5
1.1. Aktyviųjų mokymosi samprata ir esmė …………………………………………….… 5
1.2. Mokymosi metodų įvairovė …………………………..