Kapitalas

7Valst. politika t.b. aktyvi. Be išvardintų finansavimo formų yra venčiūrinis finansavimas (finansuojamos rizikingos technologijos). Tokio fin. tikslas ne tik gauti pelną, bet ir išbandymui: venčiur finan atliekamas tokiais etapais: 1. finans ideja, moksl tyrimai, darbai;2. finans augimo finansavim

Savivaldybių funkcijos

PLANAS:
ĮVADAS…………………………………………………………………………………….3P.
I. TRUNPA SAVIVALDYBIŲ APŽVALGA
II. SAVIVALDYBĖ………………………………………………………………. ……7P.
III. SAVIVALDYBIŲ FUNKCIJOS………………..

Apgyvendinimo sistemos

Apgyvendinimo sistemos
Ekonominiai gamybiniai sociailiniai, kultūriniai ryšiai jungia gyvenvietes į sistemą. Išskiriaimos sitemos:
1.Monocentrinė- teritorijos apgyvendinimas tolygus, vienas centras 2.Policentrinė 3.Mišrioji 4.Žiedinė.
Monocentrinė sistema susidariusi tankiai apgyvendintose terito