ES struktūriniai fondai

ĮVADAS

ES struktūriniai fondai yra Europos Sąjungos regioninės politikos finansavimo priemonė, skirta sumažinti skirtumus tarp išsivysčiusių ir mažiau išsivysčiusių regionų (arba valstybių).
Yra 4 ES struktūriniai fondai, kuriuos sudaro ES biudžeto lėšos:
1. Europos regioninės plėtros fond

ES kulturos politika

Turinys

Įvadas 3
1. Kultūra – naujoji ES kompetencija 4
2. Europos integracija ir kultūra: pagrindiniai etapai 6
3. Kultūros programos 10
3.1. „Kultūra 2000“ – bendroji kultūros programa 11
3.2. Europos kultūros miestas 12
3.3. Europos kultūros mėnuo 14
3.4. Europos balsai 14
3.5. Kiti p

Nebiudžetiniai fondai

Valstbės finansų turinys

Savo materialiniu turtu valstybės finansai yra piniginės fondų lėšos. Valstybės finansai ir finansiniai santykiai visada yra piniginiai santykiai. Šie santykiai yra susiję su valstybės ir jai priklausančių įmonių finansinių išteklių formavimu ir valstybinių lėšų panaudoji

Pelno nesiekianti organizacija, ūkinės veiklos principai.

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS VERSLO VADYBOS FAKULTETAS VERSLO TECHNOLOGIJŲ KATEDRA Pelno nesiekianti organizacija, ūkinės veiklos principai. Atviros Lietuvos Fondo ūkinės veiklos analizė. Kursinis darbas Darba atliko: Darba tikrino: Doc. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė Vilnius 2013 Turinys Įvadas………………………… Teorinė dalis………………………… Viešojo ir privataus sektoriaus skirtumai…………… Pelno mokestis pelno nesiekiančiose organizacijose……. 1.3 Parama pelno nesiekiančioms įmonėms…………. 1.4 Pridėtinės … Read more Pelno nesiekianti organizacija, ūkinės veiklos principai.

Šiuolaikinė ekonomikos teorija

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO EKONOMIKOS KATEDRA ŠIUOLAIKINĖ EKONOMIKOS TEORIJA, JOS TYRIMO OBJEKTAS IR METODAI Mikroekonomikos referatas Darbą atliko: . Akademija, 2016 TURINYS ĮVADAS………………………… 3 ŠIUOLAIKINĖ EKONOMIKOS TEORIJA………………………. 4 MIKROEKONOMIKA IR MAKROEKONOMIKA………………….. 7 ŠIUOLAIKINĖS EKONOMIKOS TEORIJOS OBJEKTAS……………….. 9 EKONOMIKOS TEORIJOS TYRIMO METODAI………………….. 10 IŠVADOS………………………… 16 NAUDOTOS LITERATŪROS ŠALTINIAI………………………. 18 ĮVADAS Temos naujumas ir … Read more Šiuolaikinė ekonomikos teorija

Valstybės finansai

Finansų samprata: FINANSAI – mokslas, nagrinėjantis šalies centralizuotų ir decentralizuotų pinigų fondų sudarymą, paskirstymą, panaudojimą ir kontrolę. Finansų paskirstomosios, reguliavimo, kontrolės funkcijų turinys: Paskirstomoji finansų funkcija leidžia: sukurti tikslinius piniginių lėšų fondus sukaupti įmonės, valstybės rezervus ir gyventojų lėšas. Svarbiausias kontrolės uždavinys – patikrinti, ar laikomasi įstatymų, reglamentuojančių finansinius santykius. Valstybės finansai:Valstybės finansai yra labiau … Read more Valstybės finansai

NE GYVYBĖS DRAUDIMO PASLAUGŲ RINKOS ANALIZĖ IR PLĖTROS PERSPEKTYVOS

Ne gyvybės draudimo paslaugų rinkos analizė ir plėtros perspektyvos KURSINIS DARBAS Vilnius, 2012 TURINYS ĮVADAS 3 1. Draudimo ir draudimo rinkos samprata 5 2. Lietuvos draudimo rinkos struktūra 8 3. LIETUVOS Ne gyvybės draudimo PASLAUGŲ rinka 9 3.1. Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovės 10 3.2. Ne gyvybės draudimo rinkos analizė 9 3.3. Lietuvos ne gyvybės … Read more NE GYVYBĖS DRAUDIMO PASLAUGŲ RINKOS ANALIZĖ IR PLĖTROS PERSPEKTYVOS