Filosofijos spera

1. Filosofija ir išmintis. Kokius klausimus vadiname filosofiniais (kaip jie skiriasi nuo kasdieninių)? Filosofija – tai būdas mąstyti ir būti pasaulyje; noras tikrovėje įžvelgti jos ištakas; tai, kas sutelkia, tai kas padeda tapti pačiu savimi, nebėgant nuo tikrovės. Anot Šalkausko, filosofija išk

kulturos istorija

MESOPOTAMIJA
Ankstyviausioji upės slėnių civilizacija atsirado šumerų dėka. Ji suklestėjo derlingoje lygumoje tarp dviejų upių – Tigro ir Eufrato. Graikai tą kraštą pavadino Mesopotamija, t.y teritorija tarp šių upių.
Šumerai vieni pirmųjų senovės pasaulyje pradėjo statyti miestus, sukūrė raštą, v

Filosofijos pagrindai

KLAUSIMAI

1. FILOSOFIJOS KILMĖ, JOS ŠALTINIAI
2. FILOSOFIJOS VAIDMUO KULTŪROJE
3. FILOSOFIJOS IR KITŲ MOKSLŲ SANTYKIS
4. SENOVĖS GRAIKŲ NATŪRFILOSOFIJA
5. SOKRATAS IR SOFISTAI
6. PLATONAS
7. ARISTOTELIS
8. HELENIZMO IR ROMĖNŲ EPOCHOS FILOSOFIJA
9. VIDURAMŽIŲ FILOSOFIJA
10. RENESANSO EP

Viduramžio kultūros bruožai

Viduramžių kultūros bruožai:
menas, filosofija, švietimas, mokslas, pasaulėžiūra

Viduramžiai (lot. medius aevus) – istorinė epocha, datuojama tarp Antikos ir Naujųjų laikų. Viduramžių pradžia tradiciškai laikomi 476-ieji metai (Vakarų Romos imperijos žlugimo metai). Pabaiga siejama su trim s

Filosofijos kilmė

Filosofijos kilmė
Karl Jaspers: KAS YRA FILOSOFIJA?
Kas yra filosofija ir ko ji verta – ginčijamas dalykas. Iš jos laukiama nepaprastų atradimų, arba ji abejingai atmetama kaip mąstymas, neturintis objekto. Į ją žiūrima su baiminga pagarba kaip į reikšmingas nepaprastų žmonių pastangas, arba ji ni