LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS

Turinys   Referatas  Turinys   Įvadas…………………………3 Lietuvių liaudies dainų skirstymas…………………………5 Darbo dainos…………………………5 Vestuvinės dainos…………………………6 Kalendorinių apeigų dainos…………………………7 Vaikų dainos…………………………8 Raudos…………………………9 Poetinės dainų priemonės…………………………10 Liaudies dainų rinkimas ir užrašymas……………………….10   Išvados…………………………13   Literatūros sąrašas…………………………14  ĮVADAS Tautosakos kūriniai – dainos, pasakos, sakmės, mįslės ir kt. – dar ne taip seniai buvo žmonių gyvenimo dalis: jie buvo reikalingi … Read more LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS

Informacinė visuomenė

„Informacinė visuomenė“
TURINYS
1 „INFORMACINĖS VISUOMENĖS“ SAMPRATA 3
2 „INFORMACINĖS VISUOMENĖS“ KONCEPCIJĄ AIŠKINANČIOS TEORIJOS 5
3 SVARBIAUSI „INFORMACINĖS VISUOMENĖS“ BRUOŽAI IR GALIMOS PROBLEMOS 11
4 KIEKYBINIAI IR KOKYBINIAI VISUOMENĖS „INFORMACIŠKUMO“ KRITERIJAI 18
5 LIETUVOS „INFORMA

Donelaitis Metai

bbbbbbbb
K Donelaitis “Metai”

Skaitydami Kristijono Donelaičio “Metus”, pastebime, kad nemažą kūrinio
dalį sudaro Lauro, Selmo ir šaltyšiaus Pričkaus pamokančios bei
patariančios kalbos, kuriose, be abejonės, regime paties autoriaus
pozicją. Todėl galime spręsti, kad vienas iš Donelaičio tik

Realizmas

Realizmas. Realistinė srovė XIX amžiaus literatūroje.

Realizmas, jo raida, ryškiausios srovės. Pragmatizmo filosofijos įtaka realistinės literatūros plėtotei. Tikrovės vaizdavimo principai realizme. Naujos literatūros atstovų eksperimentai žanro srityje (P. Merimée, Stendhalis, O. de Balzacas). R