Džiazas

Džiazas

XX a pradžioje, kai girdėjosi vis garsesni ir karštesni raginimai
būti ištikimais natų tekstui , o netrukus įsiliepsnojo diskusijos apie
Mozart’o originaliose partitūrose atrastų artikuliacinių taškelių ir
brūkšnelių reikšmes, tuo metu , kai tapo visai akivaizdu

Visuotinė istorija

VKCI 1: Visuotinė kultūrų ir civilizacijų istorija kaip ugdymo kultūros dalis. Tikslieji mokslai ir humanitarinė kultūra. Kliometrija

Kai pagalvoji apie civilizacijų istoriją ir jos mokymąsi, norom nenorom prisimeni vaikišką paradoksą. Civilizacijų istorija, su kuria dauguma moksleivių pa

Prancūzija

TURINYS

Įvadas 3
Prancūzijos apžvalga 4
1.1. Geografinė padėtis 4
1.2. Reljefas 5
1.3. Gamta 5
1.4. Klimatas 6
1.5. Vidaus vandenys 6
1.6. Dirvožemiai 6
1.7. Augalija ir gyvūnija 6
1.8. Gyventojai 7
1.9. Pramonė 7
1.10. Ūkis 7
1.11. Naudingos iškasenos 8
1.12. Pagrindinės šventės 8

Viduramžių muzikos raida

Viduramžių muzikos raida

Viduramžių epocha tęsėsi nuo V iki XVII amžiaus. Formali jos pradžia – 476m., kai žlugo Vakarų Romos imperija; formali pabaiga – 1609m.,kai nepriklausomybę išsikovojo pirmoji Europoje Olandijos respublika. Tačiau viduramžių pasaulis pradėjo formuotis dar IVa., sparčiai

Vidurio Lietuva

Vidurio Lietuva

Vidurio Lietuva – tai regionas, apimantis Kauno apskritį.Ji užima per 12% Lietuvos ploto.Regioną sudaro vakarų aukštaičių tarme kalbantys Jonavos, Kaišiadorių, Kauno,Kėdainių,Prienų rajonai ir žemaitškas Raseinių rajonas, Kauno, Birštono ir kiti miestai.
Vidurio Lietuva iš

Paveldosauga

Kurso objektas ir esminės sąvokos

Sąvokos:
Kultūros paminklas
Kultūros paveldas
VPK-valstybinė paminklosaugos komisija (pagrindinė organizacija).
KVAD-kultūros vertybių apsaugos departamentas, pavaldus vidaus reikalų ministerijai.
KPC-kultūros paveldo centras.
Bandoma kalbėti apie pave