Edukologija

1. EDUKOLOGIJA – ŽMOGAUS UGDYMO MOKSLAS. PAGRINDINĖS EDUKOLOGIJOS SĄVOKOS.
UGDYMO SAMPRATA, APIBRĖŽTIS IR FUNKCIJOS. EDUKOLOGIJOS RYŠYS SU KITAIS MOKSLAIS.

Pradedant edukologijos studijas pirmiausia reikia suvokti sąvokas, objektą, ryšį su kitais mokslais. Pedagogikos terminas sudarytas iš dviej

šeimos edukologija

ŠEIMOS EDUKOLOGIJA

Šeima – viena seniausių visuomenės institucijų. Šeima yra didi vertybė. Šeimių santykių moksliniam pažinimui irgi būdingos senos filosofinės, etnografinės, demografinės, sociologinės ir kitostradicijos, ilgai tobulintinos teorinės ir empirinės tyrimų schemos.
Lietuvos val

GEOGRAFIJAI NUDINGA

Baigiamojo pedagogikos egzamino klausimai (žiemos egzas)

1. Ugdymo samprata.
2. Ugdymo funkcijos ir ugdymo mokslo sistema.
3. Pedagogikos ryšiai su kitais mokslais.
4. Ugdymo procesas.
5. Ugdymo proceso dalyviai.
6. Ugdytinių pažinimas – svarbi ugdymo sąlyga.
7. Mokytojas – ugdytojas, jo

Konstruktyvizmo ir biohioverizmo raiska suaugusiuju svietime

Darbo objektas   TURINYS   ĮVADAS………………………… 3 1. BIHEVIORIZMO IR KONSTRUKTYVIZMO TEORIJŲ SAMPRATA…….. 4 1.1. Biheviorizmo ištakos……………………. 4 1.2. Bihevioristinė išmokimo teorija………………………. 5 1.3. Konstruktyvistinė mokymosi samprata………………….. 6   2. ANDRAGOGIKOS TEORIJŲ RAIŠKA SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIME………..8 2.1. Suaugusiųjų mokymosi stiliai……………………….. 8 2.2. Asmenybė ir mokymosi tikslai……………………… 9 2.3. Elgsenos ir aplinkos svarba mokymesi………………….. 10 2.4. Konstruktyvizmo … Read more Konstruktyvizmo ir biohioverizmo raiska suaugusiuju svietime

Edukoligijos referatas

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS Humanitarijos ir ugdymo mokslų fakultetas Psichologijos katedra  ŠVIETIMO RAIDA LIETUVOJE NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 1918-1940 M. Edukologijos referatas  Autorius: II kurso ištęstinių studijų Vadovas: doc. dr.  Klaipėda, 2017 TURINYS ĮVADAS…………………………3 ŠVIETIMO SISTEMOS STRUKTŪRA………………………..4 PEDAGOGINĖS MINTIES RAIDA…………………………6 ŽYMIAUSI LIETUVOS ŠVIETIMO VEIKĖJAI……………………8 ŠVIETIMAS VILNIAUS KRAŠTE…………………………10 ŠVIETIMAS KLAIPĖDOS KRAŠTE………………………..12 IŠVADOS…………………………13 LITERATŪRA…………………………14  Įvadas   Lietuvos švietimo sistema iki pat … Read more Edukoligijos referatas