Darbuotojų parinkimas

VILNIAUS KOLEGIJA EKONOMIKOS FAKULTETAS Buhalterinės apskaitos katedra DARBUOTOJŲ PARINKIMAS Verslo psichologijos projektas BUHALTERINĖ APSKAITA () STUDENTĖ LEKTORĖ Vilnius 2017 TURINYS ĮVADAS 4 1.DARBUOTOJŲ PARINKIMO PROCESAI 5 1.1Darbuotojų paieškos procesas 5 1.2Pasiruošimas atrankos interviu 7 1.3Atrankos interviu rūšys 8 1.4Kandidato asmenybės aprašas 9 1.5Darbuotojų atrankos proceso efektyvinimas 10 1.6Vidinė personalo paieška 11 1.7Išorinė personalo paieška 12 … Read more Darbuotojų parinkimas

Organizacijos motyvacija ir kultūra

TURINYS

ĮVADAS 3
1. ORGANIZACINĖS KULTŪROS SVARBA PERSONALO VALDYMO POŽIŪRIU 5
1.1. ORGANIZACINĖS KULTŪROS ESMĖ IR TIPOLOGIJA 5
1.2. ORGANIZACINĖS KULTŪROS FORMAVIMAS 8
1.3. ORGANIZACINĖS KULTŪROS ĮTAKA DIRBANČIŲJŲ MOTYVACIJAI 14
2. ORGANIZACINĖS KULTŪROS IR MOTYVACIJOS TYRIMAS ĮMONĖJE X 21

Motyvacija

MOTYVACIJA.
A. MASLOU POREIKIŲ HIERARCHIJOS TEORIJA.
MURRAY SOCIALINIAI POREIKIAI.
SAVE REALIZUOJANČIOS ASMENYBĖS BRUOŽAI.
BENDRAVIMO SAMPRATA.
EFEKTYVAUS BENDRAVIMO PRINCIPAI.
BENDRAVIMO ETAPAI.
KONSTRUKTYVAUS ELGESIO KONFLIKTINĖJE SITUACIJOJE STRATEGIJOS

REFERATAS

200

Motyvacija

MOTYVACIJA

Norėdami išsiaiškinti tam tikro elgesio motyvus, paprastai klausiame: „Kas vertė tave tai daryti?“ arba „Kodėl tu taip pasielgei?“ Psichologijoje motyvacija – tai poreikis ar troškimas, kurie teikia elgesiui energijos ir nukreipia jį į tikslą. Kaip ir intelektas, motyvacija yra hipotet