Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo organizavimas įmonėse

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………………………………3
1. Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo būtinybė …4
2. Kvalifikacijos kėlimo strategijos …8
3. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir tendencijos ..10
4. Kvalifikacijos kėlimas:Prancūziškoji patirtis……………………………19
5. Pasaulinės kvalifikacijos tobul

Darbuotojų kompetencijos vertinimo metodologija

TURINYS
ANOTACIJA……………………………………………………………………………….……….4
SUMMARY……………………………………………………………………………………………..5
ĮVADAS……………………………………………………………….……………………………6
1.KOMPETENCIJOS VALDYMO TEORINIAI ASPEKTAI…..…………..……………….……….8
1.1. Kompetencijos samprata ir ypatumai paslaugų įmonės

Socialinės pedagoginės veiklos efektyvumas

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS Pedagogikos fakultetas Socialinės pedagogikos katedra  Socialinės pedagoginės veiklos efektyvumas Socialinės pedagogikos kursinis darbas  Autorius SP-2 gr. stud. Monika Baranauskaitė Vadovas asist. Regina Saveljeva  Klaipėda, 2011 Turinys   Įvadas 3 SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS VEIKLOS EFEKTYVUMO TEORINĖ APŽVALGA 5 1.1. Socialinės pedagoginės veiklos samprata 5 1.2 Socialinės pedagoginės veiklos efektyvumo samprata 8 1.3 Veiksniai, … Read more Socialinės pedagoginės veiklos efektyvumas