• ... monopoliju kulturos sferoje, per 50 metu susiklosciusios mastymo inercijos, taip pat kulturos... legalizuoti sovietineje romanistikoje šiuolaikiniu psichologines analizes budu bandymus. Alfonsas Bieliauskas (g... tik elitiniam skaitytojui. Kulturos reminiscencijos sudare jo poetines mastysenos centra. Kultura yra...

  • ... paradigmas (Faktas - Analize - Apibendrinimas - Teorija - Faktas - Analize - Apibendrinimas - ... industrine veikla. Globalinis centras - rajonai, globaliniai miestai, ...Kulturos raida lemia politine valstybes sistema, t.y. demokratine - skatinanti kulturos...

  • ...0 estetine vertybe. • Miestiskos kulturos kurejas, kulturos zmogus, kure grynaja poezija. • ... problema. Tautos dvasinio genocido analize. (“Bruzas”) • Tautos pavergimo ir ... pasauliu pajautimas. • Poetinio pasaulio centras – zemdirbio sodyba, tarsi ribota ...

  • ... galimybės; mokslinis prognozavimas – remiasi analize, tyrimais ir eksperimentais. Svarbus.... 5)interesų koncepc.-priesinga kulturos konc-cijai. Pagr. nuostat,...pranašumui. Difersifikuotų organizacijų padaliniai - centras. Aiškiau suvokia visos firmos...

  • ...kitimas.Tautų materialine ir dvasine kulturos raida.Visuomeninio gyvenimo kaita,...Semiotika-mokslas analizuojantis ženklus.Ju analize remiasi bendraisiais semiotikos teiginiais. -....Jeigu yra vienas predikatyvinis centras – tas sakinys yra vientisinis, ...

  • .... Šio valdymo forma Lietuvoje.Priežastys, analize; 18.Unitarinė valstybė ir jos.... Bruožai :monocentrizmas- vienas sprendimo priėmimo centras. 8 BILIETAS P-NĖ SISTEMA... santykiu reglamento ir p-nes kulturos lygio. Išoriniai šaltiniai yra išsidėstę...

  • .... Pagr. PM 3. Svarb. Šiol. Kulturos įtampos taskai Z.B. įdejos... ribotas istoriškai. Fuko sugalvojo genealogine analize. Laikantys elementai – viskas priklauso nuo.... baigti. Žmogus nėra šio pasaulio centras. Antropologinis sapnas turi išsisklaidyti . 18a...

  • ... pažiūra, kad žmogus yra visatos centras ir aukščiausias jos raidos tikslas...interesus. 3) Sudaro dali visuomenines kulturos ir sukuria prielaidas kulturai pletotis...nustatoma remiantis išskirtinai vertybine situacijos analize. Tyrėjas, nustatęs, kad iš ...

  • ...dalyvis, gamtos dalis. Parafizika - nesąmoninga analize - žm. svečias, 1pak.; fizika - ...ribu. Gnosiologinis dualizmas yra musu kulturos dalis. Bandymas isvengti gnosiologines ... koncepcija atitiko tikrovæ (žemė-centras). Šis tikrovės aspektas: saulė ...