seima kaip vertybe

TURINYS

TURINYS 2
Įvadas 3
1. ŠEIMA YRA SVARBIAUSIA ŽMOGAUS IR VISUOMENĖS GYVENIME 4
1.1.1 Šeimos sąvoka 4
1.1.2. Šeimos funkcijos 5
1.1.3. Šeimoje ugdomos vertybės 8
1.2. ŠEIMOS GYVENSENOS VERTYBĖS 10
1.2.1. Meilė ir atsakomybė 10
1. 2.2. Ištikimybė 11
1.2.3. Žmoniškumas 11
1.2.

Darbo su vaikais delinkventais ypatumai

TURINYS
1.ĮVADAS……………………………………………………………………3 psl.
2.PAGRINDINĖS SĄVOKOS………………………………………….5 psl.
3DELIKVENTINO ELGESIO FORMAVIMĄSIS…………………8 psl.
4.PRIEŽASTYS SKATINANČIOS DELIKVENTIŠKO ELGESIO FORMAVIMĄSI…………………………………………………………11 psl.

NACIONALIZMO SAMPRATA

Turinys

Įvadas
1. Nacionalizmo samprata ir kilmė
 Kas tai – nacionalizmas?
 Svarbiausi nacionalizmo istorijos įvykiai
 Nacionalizmo vertybės
 Nacionalizmo formos
 Tautinis identitetas
 Kalbos reikšmė nacionalizmo formavimuisi
 Nacionalizmo sąmonė
 Kultūriniai atsiradimo aspektai

Nacionalizmo samprata

TURINYS

Įvadas …………………………………………………………………………………………………………………………3 – 5
1. Nacionalizmo samprata. …………………………………………………………………………………………..6
1.1.

Lietuvos istorija

Seniausieji Lietuvos gyventojai

Šiaurės Europą dengęs ledynas iš Lietuvos teritorijos ėmė trauktis apie XVIII – XVI tūkstantmetį pr. Kr. Ledynui tirpstant, atsirado didžiuliai ežerai, formavosi upių slėniai. Daugėjant sausumos plotų, plito tundros augmenija, iš pietų traukė prie šalto klimato pri

Pedagokika nuo a iki z

1. UGDYMO SAMPRATA. PAGRĮSKITE TEIGINĮ, KAD UGDYNMAS DAUGIAMATIS TEIGINYS.

Ugdymas – fizinių, psichinių žmogaus galių vystymasis, plėtros procesas, kuriuo metu ugdytinis bendraudamas su mokytoju įgyja fundamentalių žinių, informacijos, mokosi kultūros, elgesio normų, prisitaiko prie aplinkos sąly