• ....Jie susije su dvasiniais ir kulturiniais poreikiais budingais tai visuomeniai kuriai priklauso... individualybe su jos jausmais,isgyvenimais,poreikiais,sugebejimais,motyvais.FENOTIPAS-ka duoda.... 31. ASmenybes tikslai,perspektyvos,aspiracijos.Poreikiai-asmen.aktyvumo priezastis Tikslas yra...

  • ... ir darbe svarbu vaidmeni vaidina poreikiai, apibudinami kaip psichologinis ar fiziologinis... aplinka: technologija, ekonomikos bukle, socialiniai, kulturiniai, politiniai veiksniai, santykiai su vietos... poveikio aplinkai svarbus yra socialiniai kulturiniai veiksniai. Valstybiniu organizaciju veikla yra...

  • ... su aplinka. Jausmus lemia kulturiniai-dvasiniai poreikiai, susiję su žmonių tarpusavio santykiais... jausmai susiję su biologiniais organizmo poreikiais, o aukštesniuosius jausmus sąlygoja visuomeniniai... lemia interesai, pažiūros, įsitikinimai, visuomeniniai poreikiai tos visuomenės, kuriai priklauso asmenybė...

  • ... vietiniu banku parama 2. Gamybos poreikiai. Pateikiami poreikiai patalpoms irengimams, transporto priemuones...” vyriausybinio reguliavimo technologiniai ekonominiai, socialiniai, kulturiniai etniniai, etnografiniai veiksniai. Cia reikia...

×
×